PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

  PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3,
24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

$

Gospodarcze Otwarcie Roku 2024

W piątek, 9 lutego 2024 roku w Hotelu Prima Nova w Puławach, miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – Gospodarcze Otwarcie Roku 2024, które zgromadziło ponad 80 osób związanych z biznesem. To spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i poglądów na temat wyzwań oraz możliwości, jakie niesie ze sobą bieżąca sytuacja gospodarcza.

W ramach wydarzenia, uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w panelu dyskusyjnym poświęconym kluczowemu tematowi: “Jak przedsiębiorcy poradzili sobie z trudną sytuacją gospodarczą w ostatnich latach i jakie rysują się dla nich perspektywy w najbliższych 12 miesiącach?”.

W dyskusji wzięli udział eksperci i znane postaci ze świata biznesu:

mec. Mariusz Filipek, pełniący funkcję Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Technologii ds. deregulacji i dialogu gospodarczego, który podkreślał znaczenie współpracy między sektorem publicznym a przedsiębiorcami w celu stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju gospodarczego,
Beata Janczak, Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która dzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie wsparcia przedsiębiorstw i inicjatyw mających na celu stymulowanie innowacyjności w regionie,
Michał Krawczyk, Prezes Zarządu Puławskiej Izby Gospodarczej, Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, przedstawiający perspektywę lokalnych przedsiębiorców i ich strategie adaptacyjne do zmieniającego się otoczenia biznesowego,
Dariusz Suszyński, Członek Zarządu Puławskiej Izby Gospodarczej, który koncentrował się na znaczeniu sieciowania i współpracy branżowej jako klucza do przetrwania i rozwoju w niepewnych czasach.

Panel dyskusyjny dostarczył cennych wskazówek i inspiracji, jak przedsiębiorcy mogą skutecznie reagować na bieżące wyzwania gospodarcze oraz wykorzystywać nadarzające się okazje do wzrostu i innowacji.

Po inspirującym panelu dyskusyjnym, Ewa Małecka, Dyrektor ds. finansowania z Banku PEKAO S.A., zaprezentowała kolejny kluczowy element spotkania – przegląd możliwości finansowania dostępnych dla przedsiębiorców. Jej wystąpienie rzuciło światło na szereg innowacyjnych rozwiązań finansowych, które mają na celu wspieranie rozwoju biznesu w różnorodnych sektorach gospodarki.  Dyrektor Małecka podkreśliła również znaczenie indywidualnego podejścia do potrzeb każdej firmy, wskazując na możliwość dopasowania oferty finansowej do specyficznych wymagań i planów rozwojowych przedsiębiorstw. Dodatkowo, przedstawiła przykłady udanych współprac z klientami biznesowymi, które dzięki skorzystaniu z oferowanych rozwiązań finansowych, zdołały realizować ambitne projekty inwestycyjne, wprowadzać na rynek nowe produkty czy ekspandować na nowe rynki. Prezentacja ta była nie tylko źródłem cennych informacji na temat dostępnych opcji finansowania, ale również inspiracją do poszukiwania nowych możliwości wzrostu i rozwoju biznesu w oparciu o solidne wsparcie finansowe. Dzięki takim inicjatywom, jak ta przedstawiona przez Ewę Małecką, przedsiębiorcy mogą lepiej zrozumieć, jak efektywnie zarządzać finansami swoich firm i maksymalizować ich potencjał w obecnych czasach.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy wydarzenia mieli okazję wspólnie bawić się podczas balu karnawałowego. To była doskonała okazja do nieformalnych rozmów, budowania relacji biznesowych i wspólnego świętowania początku nowego roku gospodarczego w atmosferze radości i optymizmu.

Partnerzy spotkania