PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

  PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3,
24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

$

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub Funduszu Pracy. Nabór prowadzony będzie od 08.02.2024r. do 12.02.2024 r.

O ww. środki mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci centrów integracji społecznej, absolwenci klubów integracji społecznej oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych, w tym osoby bezrobotne spełniające warunki uczestnictwa w projekcie “Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puławskim (I) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa-projekty PUP, w szczególności osoby długotrwale bezrobotne i osoby powyżej 55 roku życia.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ogólnymi zasadami przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach w bieżącym roku.
Powyższe zasady oraz inne dokumenty znajdują się w zakładce Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej lub Dokumenty do pobrania.
Prosimy o wypełnianie aktualnych druków (aktualnie obowiązującą wersją wniosku jest 202402). Informację o numerze wersji wniosku o dofinansowanie można znaleźć m.in. w stopce dokumentu.

Wniosek można:

  • wysłać pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy
    lub
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu w sekretariacie (pok. 205) w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
    lub
  • złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub platformy ePUAP.

Wnioski nieczytelne, niekompletne lub nieprawidłowo sporządzone nie będą rozpatrywane.