PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

  PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3,
24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

$

Perspektywy gospodarcze Polski na 2024 rok według Ekspertów KIG

Rok 2024 otwiera przed Polską nowe horyzonty gospodarcze z perspektywą dynamicznego rozwoju i obiecujących wyników a wszystko za sprawą pozytywnego zamknięcia 2023 roku. O tym, w jaki sposób gospodarka będzie ewoluować w 2024 roku, powiedzą eksperci KIG.

 

W artykule przedstawiamy kluczowe obszary rozwoju oraz ich potencjalny wpływ na kształtowanie się aktualnych trendów gospodarczych: zrównoważony rozwój i ESG, eksport, inflacja, PKB, rynek pracy, bezrobocie, bezpieczeństwo energetyczne.

Pozytywne tendencje gospodarcze z 2023 roku stanowią solidną podstawę do optymizmu, zachęcając inwestorów, przedsiębiorców i konsumentów do większej aktywności ekonomicznej. Należy jednak zauważyć, że optymizm nie jest pozbawiony wyzwań. Wskaźnik inflacji, choć utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, staje się przedmiotem szczególnej uwagi ekonomistów. Podwyżki cen surowców i energii zmuszają do ciągłego monitorowania sytuacji, a odpowiednie dostosowanie polityki ekonomicznej staje się kluczowe dla utrzymania stabilności. W kwestiach energetycznych zaś, Polska kieruje się ku zrównoważonemu rozwojowi, starając się pogodzić rosnące zapotrzebowanie na energię z ekologią.

Pobierz materiał >>> www.kig.pl