PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3, 24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

  PUŁAWSKA IZBA GOSPODARCZA, ul. Eustachiewicza 3,
24-100 Puławy. tel. 81 888 67 67, mail: izba@izbapulawy.pl

Czym jest PIG?

Władze Izby

$

Zaproszenie do udziału w Misji gospodarczej do krajów Afryki Północnej ( Algieria i Tunezja ) 19-24 maja 2024

Wyjedź z KIG do Afryki Północnej i znajdź nowych partnerów biznesowych,
19 – 24 maja 2024

 

Szukasz nowych rynków dla eksportu swoich produktów lub usług? Krajowa Izba Gospodarcza otwiera nabór firm do udziału w misji gospodarczej do Algierii i Tunezji, która odbędzie się w dniach 19-24 maja 2024. W programie m.in. networking z potencjalnymi kontrahentami oraz udział w aż trzech forach gospodarczych odbywających się w Algierii i Tunezji.

Celem misji jest prezentacja polskiej oferty eksportowej i inwestycyjnej oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi na rynku algierskim i tunezyjskim;

• W ramach programu misji zostaną zorganizowane ponadto spotkania informacyjno-networkingowe z lokalnymi organizacjami wsparcia biznesu i ekspertami
• Program misji przewiduje m.in. udział w Polsko-Algierskim Forum Biznesu Algierze oraz Polsko-Tunezyjskim Forum w Tunisie i Forum Biznesu w Sousee.
• Zapraszamy firmy z branż: chemicznej, energetycznej, paliwowej, zielonych technologii, motoryzacyjnej, budowalnej, spożywczej.

Krajowa Izba Gospodarcza od wielu lat prowadzi aktywnie działania na rynkach afrykańskich. W związku z dużym zainteresowaniem poprzednimi misjami do Algierii, maj 2022 oraz listopad 2022 po raz kolejny chcemy pomóc polskim przedsiębiorcom w procesie internacjonalizacji.

Krajowa Izba Gospodarcza współpracuje ze swoim odpowiednikiem Izbą Przemysłowo-Handlową w Algierze już 20 lat. Często podróżujemy do Algierii, często gościmy przedstawicieli biznesu algierskiego w Polsce. Algieria staje się niezwykle ważna dla Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że kraj ten stanie się ważny także dla Polski, zwłaszcza jeżeli chodzi o węglowodory, nośniki energii w sytuacji wojny na wschodzie i kryzysu energetycznego też z tym związanego – mówi Janusz Wiśniewski, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej.

Algieria

Algieria, dzięki swojemu położeniu w centralnej części Afryki Północnej, jest bramą pozwalającą na swobodny dostęp do innych krajów całego regionu i dąży do zwiększenia eksportu na rynki państw afrykańskich. Algieria, dzięki zasobom naturalnym, należy jednocześnie do grona najbogatszych krajów kontynentu, posiadając 10. największe na świecie złoża gazu, i pozostaje w czołówce pozaunijnych eksporterów do UE. Biorąc również pod uwagę bogate złoża ropy naftowej i ambitne projekty produkcji „zielonego” wodoru z OZE, a także geograficzną bliskość Europy, kraj ten naturalnie staje się jej ważnym partnerem w zakresie zmniejszania zależności energetycznej.

Wśród najbardziej perspektywicznych obszarów polsko-algierskiej współpracy gospodarczej możemy wskazać sektor technologii rolniczych oraz rolno-spożywczych. Algieria poszukuje rozwiązań w branży energetycznej, bankowości, budownictwie przemysłowym, zielonych technologii oraz wodorowej. Realizacja wspólnych projektów dla polskich firm w Algierii wydaje się możliwa również w branży chemicznej, rafineryjnej i paliw syntetycznych, a także motoryzacyjnej.

Misja przedsiębiorstw stanowiłaby kontynuację działań KIG na rynku algierskim, do udziału w misji zapraszamy przedsiębiorstwa z następujących, perspektywicznych branż:
• technologie i rozwiązania w sektorze rolno-spożywczym oraz w branżach energetyki,
• chemii i górnictwa,
• motoryzacji (LPG),
Dodatkowym punktem misji będzie wizyta i spotkania B2B z przedsiębiorcami biorącymi udział w targach z sektora rolno-spożywczego SIMA-SIPSA. Wznowienie dialogu w ramach Rady Biznesu Polska-Algieria jest istotnym elementem współpracy gospodarczej.

Tunezja

 

Wymiana handlowa Polski z Tunezją utrzymuje się w stabilnym trendzie wzrostowym i opiera się w dużej mierze na kooperacji zakładów; wiele fabryk tunezyjskich jest podwykonawcami polskich przedsiębiorstw. Możliwości zwiększenia polskiego eksportu istnieją zwłaszcza w branży wyrobów przemysłu chemicznego, gumowego, szklarskiego, papierniczego, hutnictwa żelaza i stali, szerokiej gamy narzędzi i urządzeń pomiarowych, sprzętu wiertniczego oraz sprzętu do budowy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, dostaw pomp, rur, zaworów i innych elementów dla budownictwa, artykułów spożywczych, sprzętu rybackiego, jak również eksportu usług w tych dziedzinach. Zwiększa się także zapotrzebowanie na urządzenia i nowe technologie w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym.

Dodatkowe informacje

Partnerami misji gospodarczej jest Ambasada RP w Algierze i Ambasada i RP w Tunisie oraz lokalne organizacje otoczenia biznesu w Algierii i Tunezji. Program misji przewiduje m.in. udział w Polsko-Algierskim Forum Biznesu Algierze oraz Polsko-Tunezyjskim Forum w Tunisie i Forum Biznesu w Sousee, jak również udział w spotkaniach indywidualnych z wyselekcjonowanymi partnerami zgodnie z zainteresowaniem polskich firm uczestniczących w misji.

W ramach programu misji zostaną zorganizowane ponadto spotkania informacyjno-networkingowe z lokalnymi organizacjami wsparcia biznesu i ekspertami gospodarczymi oraz – dla zainteresowanych ‒ rozmowy podczas MT SIPSA FILAHA AGROFOOD’2024 w Algierze https://www.sipsa-filaha.com i MT CARTAGE-EXPO’2024 w Tunisie https://carthage-expobatiment.com.tn

Zainteresowanych udziałem w misji do Algierii i Tunezji prosimy o wstępną deklarację poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia do dnia 20 marca br. w celu przekazania dalszych szczegółowych informacji.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ!

 

Kontakt

 

Agnieszka Salamończyk,
Z-ca Dyrektora, Biuro Współpracy z Zagranicą,
+48 22 630 97 73
asalamonczyk@kig.pl 

Elżbieta Wojtas,
Główny Specjalista, Biuro Współpracy z Zagranicą,
+48 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl